цитат

Ако ви дължа една лира, имам проблем, но ако ви дължа един милион, проблемът е ваш.

Джон Мейнард Кейнс
ТВОЯТ КОМЕНТАР