ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Цялото съдържание и дизайн на eva.bg е защитено от българските закони за интелектуална собственост. Използването и публикуването на част или цялото съдържание от сайта eva.bg без разрешение е забранено.

Потребителят разбира и се съгласява, че личната информация, която предоставя на сайта ще бъде разглеждана от АТИКА ЕВА АД. Личните данни могат да се използват за маркетингови и статистически цели. АТИКА ЕВА АД се задължава да обработва и пази личните данни в съответствие със Закона за личните данни. Посетителят има право да възрази писмено при получаване на директен мейлинг от страна на АТИКА ЕВА АД.

Когато е платен абонамент за списание EVA с банкова карта и е настъпила необходимост от възстановяване на сумата, се извършва само и единствено чрез сторнираща картова операция по същата картова сметка.

Списание EVA е месечно издание, което излиза в началото на всеки месец. Доставката на броя се извършва в рамките на месеца чрез Български пощи за сметка на списание EVA.

АТИКА ЕВА АД не приема рекламации за неполучени или недоставени навреме броеве на списанието от Български пощи. В такъв случай абонатът следва да отправи рекламация към Български пощи.

При частично или систематично закъснение на доставката на списанието или при систематично неполучаване на списанието, АТИКА ЕВА АД ще предприеме необходимите действия за осигуряване на регулярното получаване.

При допълнителни въпроси, свързани с абонамента, може да се свържете с нас на  посочените контакти тук.

АТИКА ЕВА АД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт има препратки.

АТИКА ЕВА АД не носи отговорност за субективните интерпретации на точността и пълнотата на информационните ресурси на този сайт.

АТИКА ЕВА АД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.