РЕКЛАМА

За реклама в eva.bg

изтегли презентация и рекламна тарифа на български език

 

За реклама в списание EVA

изтегли презентация и рекламна тарифа на български език 

изтегли презентация и рекламна тарифа на английски език 

 

За контакти с рекламния отдел:

Северина Докова

[email protected]
02 810 90 44
+359 88 851 73 15

Мирослав Радославов

[email protected]
02 810 90 46
+359 88 785 68 41

Благомира Василева

[email protected]
02 810 90 48
+359 88 787 23 86